Fremtidens prosjekteringsprosess

N√•r: 26 september, kl 09:00 ‚Äď 15:30

Hvor: Sweco, Fornebuveien 11, Oslo

Legge til i kalender

Vi har nå stengt for påmelding! Vi takker for veldig god respons og ønsker hjertelig velkommen til de som fikk plass!

Norsk senter for prosjektledelse inviterer til temadag i samarbeid med Sweco

Prosjekteringen i byggprosjekter er kompleks. Mange aktører er involvert, og beslutninger må bli tatt på riktig tidspunkt, ut fra de forutsetningene som ligger til grunn på det aktuelle tidspunktet. Kommunikasjon mellom aktørene er også en avgjørende faktor i prosjekteringen, da mange aktører er involvert og mange interessenter må hensyntas. For prosjektets fremdrift er det viktig at det blir så få feil og så lite merarbeid som mulig. Vi ønsker med denne temadagen å sette fokus på hva som forventes av fremtidens prosjekteringsprosess.


Feil og mangler i prosjekteringen kan gi flere negative konsekvenser; Byggherren bruker mer penger enn forutsatt uten at man oppnår ønsket kvalitet. Omprosjektering fører til at de prosjekterende blir værende i prosjektet lengre og prosjekteringskostnadene øker. I tillegg får ikke entreprenørene produsert som forutsatt og man risikerer at entreprenør må gjøre om deler av sitt arbeid, samt at man risikerer å måtte gjøre kutt i prosjektet. Dette genererer endringskrav og fokusskifte hos entreprenør fra å løse prosjekt til å sikre seg økonomisk. For å kunne gjennomføre kostnadseffektive, funksjonelle og fremtidsrettede bygninger er man avhengig av samspillet mellom prosjektets aktører, arkitekter, prosjekterende og entreprenør. Det er enighet om at det i dag er et forbedringspotensial i samarbeidet og kontraktsleveransen mellom byggherre og de andre aktørene i byggeprosjektet. Et av problemene er at det ufte er ulike forventninger til leveransen.

Vi ønsker med denne temadagen å sette fokus på hva som forventes av fremtidens prosjekteringsprosess. Byggenæringen digitaliseres, og denne utviklingen vil bare fortsette.

Vi vil også ta et tilbakeblikk på tidligere og nåværende forskning på prosjekteringsprosessen, og se hvilke utfordringer som er identifisert i dagens prosjekteringsprosess.

Etter hvert foredrag ønsker vi diskusjon rundt temaene som blir presentert, både for å engasjere deltakerne, og for å få innspill til det pågående forskningsprosjektet ”Prosjekteringsprosess i byggeprosjekter”, om hva som er viktigst å fokusere på for å oppnå en bedre prosjekteringsprosess.

Dere som er interessert i prosjekteringsprosessen bør derfor bruke denne anledningen til å holde deg oppdatert innen området og delta aktivt i den videre utvikling av prosjekteringsprosessen.

Denne dagen blir gjennomført i samarbeid med forskningsprosjektet "Prosjekteringsprosessen i byggeprosjekter"

Program for temadagen

TID TEMA ANSVARLIG
0900 - 0930 Registrering NSP
0930 - 0945 Velkommen og innledning til temadag

Jan Alexander Langlo, NSP/SINTEF og Ole Jermstad, SINTEF

0945 - 1015 Forventninger og krav knyttet til fremtidens prosjekteringsprosessen fra byggherrens ståsted
Linda Sunde Eriksen, Statsbygg
1015 - 1100 

Fremtidig prosjekteringsprosess.
Prosessledelse for å innvolvere ulike interesser og de prosjekterende, Gjennomføringsmodeller og prosjekteringsledelse hvor "BIM og AIM" er sentralt, Bærekraftig prosjektering. 

Kaare Kleven, Sweco
1100 - 1115  Kaffe  
1115 - 1200  Prestasjonsmåling i prosjekteringen Kai Haakon Kristensen, Skanska/P.hd NTNU
1200 - 1300 Lunsj  
1300 - 1345 Prosjektstyring mot byggekontrakt Rune Hovda, Sweco
1345 - 1430 

Kartlegging av erfaringer fra prosjekteringsprosessen i byggekostnadsprogrammet

Prosjekteringsfeil | Trimmet prosjektering

Endre Grimsmo, Cowi
1430 - 1445 Kaffe  
1445 - 1530 Prosjekteringsprosess i byggeprosjekter (PROBY). Forskningsprosjekt i samarbeid mellom RIF, Statsbygg og NSP Alexander Smidt Olsen, Metier
1530  Slutt for dagen  

 

Målgruppe

Vil være spesielt interessant for alle som jobber i prosjekt

Pris

Gratis for ansatte i medlemsorganisasjonene i NSP. Kr. 500,- for andre deltakere

Påmeldingsfrist

Mandag 19. september 2011.

Påmelding

Påmelding skjer via MinSide. Logg deg på og trykk "attend" øverst på denne siden.

Påmelding er bindende dersom ikke NSP mottar avmelding innen 17. september 2011. Endelig bekreftelse på påmelding blir sendt ut straks etter fristens utløp.  

Kontaktperson NSP

Elisabeth Holden, telefon 93017596, mail elisabeth.holden@sintef.no

E-post NSP: nsp@ipk.ntnu.no

eriksen-presentasjon-temadag-26092011.pdf StÝrrelse: 2 MB Nedlastning
grimsmo-trimmet-prosjektering-fase-2.pdf StÝrrelse: 87 KB Nedlastning
kleven-fremtidens-prosjekteringsprosess-sweco-2011-09-26-1.pdf StÝrrelse: 7 MB Nedlastning
presentasjon-temadag-alexander-smidt-olsen-v1.pdf StÝrrelse: 990 KB Nedlastning
illustrasjonsbilde.gif StÝrrelse: 230 KB Nedlastning
hovda-prosjektstyring-mot-byggekontrakt-rev01.pdf StÝrrelse: 895 KB Nedlastning
grimsmo-prosjekteringsfeil.pdf StÝrrelse: 155 KB Nedlastning
kristensen-prestasjonsmalinger-i-prosjektering-nsp-26.09.11.pdf StÝrrelse: 438 KB Nedlastning