God usikkerhetsstyring = God prosjektledelse?

N√•r: 29 september, kl 08:30 ‚Äď 15:45

Hvor: Statoil, Auditoriet på Vestre Svanholmen 1, Stavanger

Legge til i kalender

Vi har nå stengt for påmelding! Velkommen til temadag for de som er påmeldt!

Norsk senter for prosjektledelse inviterer sammen med Statoil til temadag

Gjøa

Hva som sikrer prosjektsuksess kan ofte være en hard nøtt å knekke. Men hva er det som gjør den hard å knekke? Er det det at vi ikke er gode nok til å sette riktige rammer for tid og kostnad? Er det det at vi ikke evner å nå de målene vi setter oss? Eller er det kanskje det at vi over tid har lagd en måte å gjennomføre prosjekter som hindrer oss i å fokusere på det som virkelig er viktig for prosjektsuksess, nemlig det reelle behovet og den funksjonalitet som er etterspurt?

Denne temadagen fremmer den påstand at det er på tide å skifte fokus for måten vi leder våre store prosjekter. Det er på tide for prosjektene å være tettere på prosjekteieren og involvere denne i en aktiv styring av usikkerheten. Gjennom denne temadagen vil vi se nærmere på hvilken betydning dette har for å oppnå prosjektsuksess. Vi har invitert professor George Jergeas fra University of Calgary til å presentere noen tanker fra hans nyeste bok "The Myth of Predictability".

Når prosjekter omtales i media er det ofte med negativt fortegn, f.eks.: ”Prosjektet X har sprukket på tid eller kostnad”. Det er mer sjeldent at det er de glimrende resultatene som kommer i fokus eller de store samfunnsmessige gevinstene som omtales, alt for ofte er det tids- og kostnadsoverskridelser og manglende kontroll som blir satt på dagsorden. Dette er et uheldig fokus som paradoksalt nok kan medføre at dagens prosjekter tar lengre tid og koster mer enn gårsdagens fordi man setter av ekstra tid og penger for å håndtere en usikker og dynamisk verden. At prosjekter sprekker sjeldnere og sjeldnere er derfor ikke nødvendigvis en indikasjon på at organisasjonen har blitt bedre på å styre i en usikker verden, det kan være en indikasjon på at man har satt av ”mer enn nok” i en tidlig fase av prosjektet.

Men langt viktigere er det for eier og samfunnet om prosjektet evner å levere de effektene som de var ment å skulle levere og at man oppnår den funksjonaliteten som eier og samfunnet har behov for.

Vi våger å påstå at om man skal oppnå dette, så må eier og prosjekt jobbe aktivt sammen under hele prosjektgjennomføring, samt at styring av usikkerhet må være i fokus både i prosjektet og sett fra eiers perspektiv. Påstanden innebærer at en god moderne prosjektleder må ha et bevisst forhold til usikkerhetsledelse, fordi den verden som prosjektet skal virke i er sterkt preget av usikkerhet.

Du som prosjektleder eller prosjekteier bør derfor bruke denne anledningen til å holde deg oppdatert innen området og delta aktivt i den videre utvikling av prosjektfaget.

Program for temadagen

TID TEMA ANSVARLIG
0830 - 0900 Registrering NSP
0900 - 0915 Velkommen

Agnar Johansen, NSP og Mads Hembre, Statoil

0915 - 0945 Hvordan har vi utviklet oss siden 2006? 
Resultater fra spørreundersøkelse i PUS knyttet til modenhetsnivå innen usikkerhetsstyring 
 Jan Alexander Langlo, SINTEF
0945 - 1015  Helsesjekk for prosjekter - erfaringer fra Telenor  
1025 - 1100 

Usikkerhetsstyring og innovasjon - hvor er eierperspektivet og evnen til å se nye muligheter?

Fra to doktorgradsstudier  

Eric Brun, UiS,           Hans Petter Krane, NTNU      

1100 - 1200  Lunsj   
1200 - 1245 Risk Management and Predictability
- hvordan navigerer Statoil? 
Mads Hembre, Statoil 
1300 - 1400  Risk Navigation Strategies
- the Myth of Predictability 
George Jergeas, 
University of Calgary
1415 - 1445 Store infrastrukturprosjekter - fellesnevnere og særtrekk  Agnar Johansen, SINTEF 
1445 - 1530 Hvor går veien videre innen prosjektfaget? Ole Jonny Klakegg, NTNU
1530 - 1545 Oppsummering og avslutning NSP og Statoil

 

Målgruppe

Vil være spesielt interessant for alle som jobber i prosjekt

Pris

Gratis for ansatte i medlemsorganisasjonene i NSP. Kr. 500,- for andre deltakere

Påmeldingsfrist

Fredag 22. september 2011.

Påmelding

Påmelding skjer via MinSide. Logg deg på og trykk "attend" øverst på denne siden.

Påmelding er bindende dersom ikke NSP mottar avmelding innen 17. september 2011. Endelig bekreftelse på påmelding blir sendt ut straks etter fristens utløp.  

Kontaktperson NSP

Elisabeth Holden, telefon 93017596, mail elisabeth.holden@sintef.no

E-post NSP: nsp@ipk.ntnu.no

har-vi-utviklet-oss-siden-2006-presentasjon-2011.09.29-kortversjon.pdf StÝrrelse: 2 MB Nedlastning