AVLYST - Neste temadag for kraftprodusentene og leverandørene

Når: 29 september, kl 10:00 – 15:00

Hvor: BKK i Bergen

Legge til i kalenderLogg deg in

 

Prosjekt Norge arrangere i samarbeid med BKK i Bergen neste temadag for kraftprodusentene og leverandørene. Målet for temadagen er å drøfte ulike fagområder det ønskes forskning på og hvordan bygge et faglig nettverk som gir både store og mindre produsenter/leverandører muligheter til å utveksle kunnskaper og erfaringer.

Det legges vekt på korte innlegg, diskusjon med erfaringsutveksling i etterkant.

Siden kraftbransjen har signalisert et ønske om en arena for erfaringsutveksling, har Prosjekt Norge tatt initiativ til å dekke opp dette behovet. Derfor er det viktig at dere griper sjansen og møter opp.

Agenda

  • Prosjekt Norge og kraftsektoren – v/Professor Bjørn Andersen, NTNU
  • BKK og hva som opptar dem – v/divisjonssjef Jon Oddvar Fadnes og Erik Skorve, BKK
  • Utkoblinger og driftsstans – v/Nils Martin Espegren, avdelingsleder driftsplanlegging i Statnett.
  • HMS - sikkerhet og risikovurderinger - v/?
  • Aktuelle forskningsområder – v/Professor Bjørn Andersen
  • Kort oppsummering og veien videre sammen med Prosjekt Norge v/Professor Bjørn Andersen.

Nils Martin Espegren vil komme inn på mulige økonomiske insentiver som kan anvendes for å gjennomføre driftsstanser i overføringsnettet så effektivt som mulig. Ved avbrudd i strømforsyningen til sluttbrukere ble det allerede rundt 2000 innført en KILE-ordning som gav nettselskapene insentiver for å rette feil og gjenopprette forsyningen så raskt som mulig. Jeg ønsker meg en tilsvarende ordning for driftsstanser i kraftsystemet som ikke gir avbrudd, men som har negativ effekt på forsyningssikkerheten.  For øvrig vil jeg gi en generell beskrivelse av hvordan vi behandler og koordinerer innmeldte ønsker om driftsstanser i kraftsystemet.

Bjørn Andersen er leder i Prosjekt Norge, som etter ønske fra sektoren arbeider med å etablere en fagklynge for kraftprodusentene og leverandørene. Prosjekt Norge ønsker gjennom disse temadagene og samle representanter fra sektoren for å tilby dem muligheten til å bli med i det faglige utvikling- og utvekslingsarbeidet som fagklyngen er tenke å representere. Dette arbeidet vil dreie seg om forskning for å avdekke ny kunnskap og utvekling av denne kunnskapen. Det vil under temadagen bli drøftet hvilke muligheter som bør ligge inn i et slikt samarbeid, samtidig som fordeler ved aktiv deltagelse som partner i Prosjekt Norge vil bli belyst.

Vi ser frem til en spennende temadag i Bergen! Velkommen!

Dato og tid

Mandag 29. September 2014, kl 10:00-15:00

Sted

BKK, Bergen

Påmeldingsfrist

23. september 2014

Påmelding

Påmelding skjer via MinPNbruker. Logg deg på og trykk "attend" øverst på denne siden.

Påmelding er bindende dersom ikke Prosjekt Norge mottar avmelding innen 24. september 2014.
Endelig bekreftelse på påmelding blir sendt ut straks etter fristens utløp.

Kontaktperson Prosjekt Norge

Stein Mjøen, E-post: stein.mjoen@ntnu.no