BM-dagen - Årets tema er Helse, miljø og sikkerhet

Når: 4 november, kl 09:00 – 13:00

Legge til i kalenderLogg deg in

Næringslivsringen inviterer til Bygg- og miljødagen ved NTNU, 4. november 2014 fra kl 0900 til 1500.

 Det har vært et økt fokus både på tradisjonell sikkerhet innen byggområdet p.g.a. flere alvorlige ulykker som har fått stor medieoppmerksomhet. I tillegg har vi fått økt kjennskap til useriøs aktivitet som får innvirkning på virksomheten, inkludert HMS. Dette har fått bransjen til å ta affære, bl.a. gjennom et charter for HMS i bygg- og anleggsnæringen. Studieprogrammet bygg- og miljøteknikk ved NTNU og Næringslivsringen er opptatt av at studentene må forholde seg til HMS på en aktiv måte. Det betyr at de må vite hva dette handler om og de må vite hvordan de skal opptre når de kommer ut i arbeidslivet. For næringslivet er det viktig å vite hva og hvordan NTNU integrerer HMS i studiet. Derfor vil HMS bli belyst fra ulike perspektiv under BM-dagen.

Det blir som tidligere, bedriftsstand. I år har 52 bedrifter meldt seg på. P.g.a. ombygginger i Realfagsbygget er messen i år fordelt på området utenfor auditoriet R7 (som tidligere) og i kantinen som ligger i etasjen over.

Foredragene i R7 starter kl 0900 og varer til 1300 med en innlagt lunsjpause. I tillegg til faglige foredrag blir det delt ut flere priser til utmerkede prestasjoner. Programmet finner du her. Her kan du også melde deg på eller du kan gå direkte til påmelding (dette gjelder påmelding til foredragene i R7). Påmelding er viktig av hensyn til bestilling av mat til lunsjen!

PÅMELDINGSFRIST: fredag 24. OKTOBER 2014!