Debattseminar om Mega-kontrakter:

N√•r: 7 april, kl 13:00 ‚Äď 16:00

Hvor: Handelsh√łyskolen BI, Nydalen, Oslo

Legge til i kalender

Construction

Kan BAE-næringen være konkurransedyktig også ved større kontrakter?

Norsk byggenæring frykter de ikke er i stand til å delta i anbudskonkurransene når kontraktene blir i milliardklassen. De mener bordet dermed er dekket for internasjonale aktører. Er det riktig? Hva er mulighetene for å snu denne situasjonen?

Det er en klar trend i økning av størrelsen på kontraktene som settes ut i forbindelse med norske bygg- og anleggsprosjekter. Flere kontrakter vil komme opp i størrelsesorden 5-10 mrd. kroner. Det er få norske entreprenører som føler seg rustet for å ta slike store og komplekse oppgaver, tross at det ikke skal være en bevisst strategi i neste NTP å tiltrekke seg internasjonale leverandører.

Det finnes en klassisk gjettelek som dere sikkert kjenner igjen: "Hvordan spiser man en elefant? Jo, en bit av gangen!" Men; hva gjør du når du ikke får lov til å dele opp elefanten i mindre biter? Kan det være en løsning å dele opp prosjektene slik at det ble mer overkommelig for norske bedrifter å delta, eller må norske bedrifter lære å håndtere større prosjekter? Eller, ligger kanskje svaret i at vi må revurdere tanken om hvordan anbud skal lyses ut?

Prosjekt Norge spør derfor: Hvordan kan BAE-næringen bli konkurransedyktig også ved større kontrakter? Hvilke betingelser skal til for å utvikle leverandørene? Hvem kan vi lære av? 

Jan Arve Haugan, President & CEO i Kværner kommer. Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, kommer. Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska, kommer. Kommer du?

For påmelding, se her.

 

Program 

Tid

Tittel

Foredragsholder

13.00-13.05 Velkommen. Prosjekt Norge.
13.05-13.20 Mer innovasjon, kompetanse og sunn konkurranse i norsk vegbygging. Ingrid Dahl Hovland, adm. dir., Nye Veier.
13.20-13.35 Strategivalg ved utbygging av InterCity.  Michael Bors, direktør for leverandør og marked i Utbygging, Jernbaneverket.
13.35-13.50  Strategier for konkurranse om vegprosjekter – hvilke grep gjør Statens Vegvesen? Bettina Sandvin, avdelingsdirektør, Vegdirektoratet.
13.50-14.10 Verdivalg og leverandørutvikling. Ståle Rød, adm. dir., Skanska. 
14.10-14.25 Pause.  
14.25-14.45 Kontraktsstrategi og leverandørutvikling. Jan Arve Haugan, President og CEO i Kværner.   
14.45-15.00 Hva er egentlig kontraktsstrategi?  Torger Reve, professor, BI. 
15.00-15.20 Vi får de leverandørene vi fortjener. Harald V. Nikolaisen, adm. dir., Statsbygg.
15.20-15.40

Plenumsdiskusjon:

  • Blir fremtiden ekskluderende anbudskonkurranser i milliardklassen?
  • Hva kan norske leverandører gjøre for å være konkurransedyktig i denne konkurransen?
  • Hva kan man lære på tvers av sektorene og deres tidligere erfaringer?
 
15.40-15.50 Avslutning. Prosjekt Norge.

 

 

re_construction_0.jpg StÝrrelse: 54 KB Nedlastning