Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Åpent prosjekt - Open project

Prosjekt med utydelige mål som endres underveis, det er ingen formell prosjektleder, arbeidet drives av dem som er mest motivert, de enkelte gruppene som bygges opp etablerer seg selv, og prosessen drives frem med eksperimentering til det er noe som fungerer.