Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

AOA-nettverk - Activity on Arch-network

Presentasjonsform for nettverksplan der aktivitetene er representert ved piler. Aktivitetens start og slutt er markert med sirkler.