Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Akseptkriterium

De kriterier, inkluderet ytelseseskriterier og vesentlige betingelser, som må være møtt før prosjektets leveranser blir aksepterte.