Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Aktivitetsliste

En dokumentert tabell av aktiviteter som viser aktivitetsbeskrivelse, aktivitetsindentifikator, og tilstrekkelig detaljert omfangsbeskrivelse slik at prosjektteammedlemmene kan forstå hvilket arbeid som skal utføres.