Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Alliansekontrakt

Kontraktsform - Contract form, Type of contract som legger opp til et integrert samarbeid mellom partene. Partene etablerer i fellesskap mål for lønnsomhet og kostnader. Gevinst eller tap i forhold til målene fordeles etter forhåndsdefinerte kriterier. Blir også kalt partnering.