Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Anbudsinvitasjon - Call for tenders

Oppfordring til leverandører om å framkomme med Anbud. Invitasjonen vil inneholde en detaljert spesifikasjon av den jobben som skal gjøres og en tidsfrist for når anbudet må være innlevert.