Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Anskaffelse - Procurement

Fremskaffelse av varer og tjenester fra eksterne kilder.

Anskaffelsesfunksjonen kan bestå av blant annet: planlegging og gjennomføring av markedskartlegging, innkjøp, lagerkontroll, transport, mottagelse, mottakskontroll og bevaringsoperasjoner samt kontraktsformulering og avtaleinngåelse.

Frembringe forsyninger i henhold til spesifikasjon av utstyret.

Kjøp av vare eller tjeneste. Anskaffelser av et visst omfang eller kompleksitet vil kreve en kontrakt (se det) mellom den kjøpende og selgende part.