Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Ansvar - Responsibility

Forpliktelse til å utføre en oppgave (oppgaveansvar) og akseptere at man kan roses eller rises for måten utførelsen skjer på og for de resultatene som oppnås (resultatansvar).