Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Ansvarskart (ansvarsmatrise) - Responsibility Assignment Matrix (RAM).

En struktur som tilordner prosjektets organisasjonsnedbrytingsstruktur til arbeidsnedbrytingsstrukturen for å hjelpe med å sikre at hver komponent av prosjektomfanget blir tildelt en ansvarlig person.