Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Ansvarskart - Responsibility chart

Viser hvilke roller forskjellige organisasjonsenheter eller prosjektmedarbeidere har i utførelsen av oppgaver.

Tre forskjellige typer av ansvarskart:

  • Prinsippansvarskart: Viser ansvar for prinsipper og retningslinjer.
  • Milepælansvarskart: Viser ansvar for milepælene i prosjektet.
  • Aktivitetsansvarskart: Viser ansvar for aktivitetene i prosjektet.