Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Arbeidsnedbrytningsstruktur (ANS) - Work Breakdown Structure (WBS)

En hierarkisk inndeling av prosjektet i arbeidsoppgaver (prosjektnedbrytning).

Arbeidsnedbrytingsstruktur (ANS). En leveranseorientert hierarkisk oppdeling av arbeidet som skal utføres av prosjektteamet for å oppnå prosjektmålsettingene og skape de påkrevde leveranser. Den organiserer og definerer prosjektets totale arbeidsomfang. Hvert nedenstående nivå representerer en økende detaljdefinisjon av prosjektarbeidet. ANS er nedbrutt i arbeidspakker. Leveranseorienteringen av hierakiet inkluderer både interne og eksterne leveranser. Se også arbeidspakke, styringskonto, kontraktsnedbrytingsstruktur og overordnet prosjektarbeidsnedbrytingsstruktur.

Se Arbeidsstruktur - Work Breakdown Structure.