Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Arbeidspakke - Work package

Betegnelse på element på laveste nivå i arbeidsstrukturen (WBS).

En arbeidspakke er laveste felles enhet i aktivitetsstruktur, organisasjonsstruktur og eventuell fysisk struktur.

En arbeidspakke er normalt ytterligere inndelt i aktiviteter. Kostnadene for en arbeidspakke kan beskrives ved flere kostnadsarter i henhold til kostnadsstrukturen.

En leveranse eller prosjektkomponent på det laveste nivå i arbeidsnedbrytingsstrukturen. Arbeidspakken inkluderer aktivitetene og milepælene som kreves for å fullføre arbeidspakkens leveranser eller prosjektarbeidskomponenten.

Samling av aktiviteter. Nivå i Prosjektnedbrytingsstruktur - Work Breakdown Structure.