Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Arbeidsstruktur - Work Breakdown Structure

Hierarkisk nedbryting av den arbeidsoppgaven prosjektet skal utføre.

Også kalt arbeidsnedbrytingsstruktur og prosjektnedbrytingsstruktur.