Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Autoritær teamstruktur - Surgical team structure

Teamstruktur - Team structure der prosjektlederen er midtpunktet i teamet. Teammedlemmene har som oppgave å gi assistanse (faglig og administrativt). Blir også kalt Kirurgisk teamstruktur - Surgical team structure.