Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Avbrutt likevekt - Punctuated equilibrium

Modell som hevder at utviklingen ikke er en langsom, kontinuerlig prosess, men at den består av lange perioder med stillstand eller likevekt, for så å bli avbrutt av kortvarige "episoder" der det blir skapt en ny form for likevekt.

Modellen kan også brukes til å forstå gruppearbeid.