Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Avviksrapport - Exception Report

Rapport som angir Avvik - Deviation fra plan.

Avviksrapporten omhandler årsak til avvik, konsekvenser og mulige tiltak.