Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Effektusikkerhet - Effect uncertainty

Usikkerhet - Uncertainty knytet til både i hvilken grad, på hvilken måte og når hendelser og endringer i omgivelsene kan forstyrre prosjektet. En undertype av Omgivelsesusikkerhet - Environmental uncertainty.