Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Effetktmål - Effect oriented goal

Mål som beskriver de effekter og mulige gevinster som søkes oppnådd ved å gjennomføre prosjektet.

Effektmålene peker tilbake på de behov eller problemer som utløste prosjekt ideen.