Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Egofri teamstruktur - Egoless team structure

Teamstruktur - Team structure som kjennetegnes ved at beslutninger tas gjennom konsensus (enstemmighet), at teamets medlemmer gjennomfører oppgavene i fellesskap, og at strukturen oppmuntrer til nært og gjensidig samarbeid og god kommunikasjonsutveksling.