Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Eksplisitt kunnskap - Explicit knowledge

Den delen av kunnskapen som kan uttrykkes, kommuniseres og diskuteres.