Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Ekstern organisasjonsstruktur - External organizational structure

Viser hvordan forholdet mellom basisorganisasjonen og prosjektet er organisert.