Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Eksternt prosjekt - External project

Prosjekt som gjennomføres for en ekstern kunde. Blir også kalt Leveranseprosjekt - Business project.