Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Enhetspriskontrakt - Unit Rate contract

Kontrakt med et prisformat hvor pris pr enhet er fastlagt.

Enhetspriskontrakt - Avregning etter arbeidets omfang, men til avtalte enhetspriser. Priser- og lønnsjusteringer kan avtales.