Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Entreprenør - Building Contractor, Contractor

Person, selskap eller annen sammenslutning som i henhold til avtale utfører arbeid for prosjektet.

Leverandøren i et prosjekt.