Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Entrepriseform - Contract design, Contract practice

Kontraktsstruktur som ligger til grunn for gjennomføring av prosjektet.

Eksempel på entrepriseformer: Delt entreprise, Hovedentreprise, Generalentreprise, Totalentreprise.

Modell for kontraheringsform, kontraktstype, organisering av anskaffelsen og fordeling av ansvar i prosjektet.