Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Erfaringsoverføring - Experience Transfer

Prosess som gjør det mulig å basere fremtidige beslutninger på den erfaring som er opparbeidet.

Tilrettelegging av erfaringer for bruk i senere beslutninger. Dokumenteres i en erfaringsrapport.

Innebærer i realiteten at den innsikt som er ervervet av et individ i en situasjon forsøkes formidlet til et annet individ i en annen situasjon.

Erfaring er kunnskap. Som annen kunnskap kan ikke erfaring overføres i sin opprinnelige form, men kan overføres som informasjon.