Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Estimat - Estimate

En oppstilling av et prosjekts forventede kostnader, tidsforbruk eller ressurser som er godkjent.

En oppstilling av et prosjekts forventede kostnads-, tids- og/eller ressursforbruk, basert på erfaringer og viten om prosjektet.

Tilnærmet beregning, se også Kostnadsestimat - Cost estimate. Et estimat er beheftet med en viss Usikkerhet - Uncertainty.