Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Estimeringsteknikk - Estimation

Framgangsmåte for å komme fram til et Estimat - Estimate.