Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Etterkalkulasjon

Kalkulasjon av faktiske kostnader med faktisk medgått mengde.

Er en del av erfaringsoverføring.