Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Evalueringskriterium for anbud - Evaluation criteria for tender

Den egenskap ved et Anbud som legges til grunn for å velge ut det mest fordelaktige anbudet.