Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Flyt - Float, Slack

Det maksimale tidsrom en aktivitet kan forskyves i tid uten at dette påvirker prosjektets sluttdato.

Angir den planleggingsfriheten vi har for en aktivitet.

Flyt er knyttet til aktiviteter.

Den tid en aktivitet kan utsettes uten at det påvirker prosjektets ferdigtidspunkt.