Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Hendelsesusikkerhet - Event uncertainty

Usikkerhet - Uncertainty knyttet til om en hendelse vil inntreffe eller ikke. Hvis hendelsen inntreffer, har det konsekvenser for prosjektet.