Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Hovedentreprise - Prime/principal contract

Hovedkontrakt som oppdragsgiver/byggherre inngår med en entreprenør/leverandør og som normalt dekker alt bygningsmessig. I tillegg inngås det kontrakter for tekniske entrepriser som elektro, VVS etc.

Entrepriseform - Contract design, Contract practice der Byggherre - Owner, Builder har ansvaret for Prosjektering - Engineering, Engineering and design og utarbeider anbudsmaterialet. Med dette som grunnlag inngår byggherren Kontrakt - Contract med en hovedentreprenør. I tillegg inngår byggherren flere direkte kontrakter med et begrenset antall sideentreprenører for visse tekniske fag.