Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Hybridfag - Hybrid subject

Et fag som læres både gjennom systematisk forståelse av fagets begreper og gjennom prosesser med mer tilfeldig prøving og feiling. Det moderne prosjektfaget er et hybridfag.