Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Risikoanalyse - Risk analysis

Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko.

Analyse av konsekvenser og sannsynligheten for at en bestemt uønsket hendelse skal oppstå og dens innvirkning på oppnåelse av prosjektets målsetninger.

En beslutningsstøtte metode som identifiserer risikofaktorer og evaluerer den totale prosjektrisikoen.