Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

S-kurve - S-Curve

Grafisk fremstilling som viser akkumulerte data over tid.

Normalt fremstilles kurver for planlagt og virkelig i samme diagram.