Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Sammenkjeding - Entrainment

De forskjellige aktivitetene eller prosessene i en organisasjon må være tilpasset hverandre i tid.

Se også Ekstern sammenkjeding - External entrainment og Intern sammenkjeding - Internal entrainment.