Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Seksboksledelse - Six-box management

Ledelsesfilosofi som tar utgangspunkt i seks påvirkningsfaktorer; tre av dem tilhører prosjektets kulturside og de andre tre prosjektets strukturside.