Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Selvstendig prosjekt - Pure project

Prosjekt som er ressursmessig og administrativt skilt fra basisorganisasjonen.