Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Sjekkliste

En samling med ja/ nei/ ikke relevant – spørsmål om fastlagte krav er oppfylt i den jobben/ oppgaven som er utført. Bekreftelse på kravoppfyllelse i jobben/ oppgaven, kontrolldokumentasjon/ registrering av kravoppfyllelse. Sjekkliste kan dokumentere de kravene som er identifisert og fastlagt for jobben/ oppgaven. Identifisering/ fastlegging av krav kan være en del av den faglige planleggingen av oppgaven.