Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Spesialistorientert teamstruktur - Speciality team structure

Teamstruktur - Team structure som er en matrisestruktur basert på at de forskjellige fageksperter er fordelt på forskjellige oppgaver.