Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Spesifiserte overraskelser - Known unknowns

Reserve som skal dekke kostnadsoverskridelse som man erfaringsmessig "vet" vil oppstå i et prosjekt og som det kan tas høyde for på budsjetteringsstadiet.