Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Styringsgruppe - Steering committee

Organ i prosjektet med et overordnet ansvar for prosjektet. Ansvaret omfatter å godkjenne prosjektets planer og organisering og påse at framdriften i prosjektet følger planene.