Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Styringskomite - Steering Committee

Komite som representerer prosjektets eier og som har besluttende myndighet for prosjektet.

Sammensatt av personer som til dels skal ta ansvar for at prosjektet får riktig innretning, og dels skal bistå prosjektet med fagkunnskaper.