Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Suksesskriterium - Success criteria

Hvordan man kan avgjøre om prosjektet er en suksess eller ikke.

Eksempler på suksesskriterier er målrealisering (prosjektledelsessuksess) og formålsrealisering (prosjektproduktsuksess).